info@solution-too.nl |06-34134816

knoppen5Validatie Services

In de farmaceutische Рbiotech Рen gerelateerde industrie moet u zich houden aan meerdere (GxP) normeringen en reguleringen. Deze hangen samen met een breed scala aan vragen die u adequaat moet kunnen beantwoorden:

  • Draagt u voldoende zorg dat uw bedrijfsprocessen veilig genoeg zijn? En waar liggen eventuele pijnpunten?
  • Houdt u zich aan de meest actuele norm en bent u op de toekomst voorbereid?
  • Hebben uw medewerkers alle juiste papieren, handelen ze binnen de regels en welke papieren zijn relevant om te halen (in de toekomst met op handen zijnde veranderingen)?
  • Als er nieuwe soft- of hardware wordt ge√Įnstalleerd, gebeurt dit op de juiste manier en zijn al uw bijbehorende werkproces beschrijvingen up to date?
  • Voldoet uw rapportering aan de juiste regels? Zijn uw documenten op orde? Is er sprake van correcte monitoring, regelmatige back-ups, data archievering en inzichtelijke registratie voor de juiste controlerende organen?

Kortom, of het nu gaat om proces of methode validatie, instrument kwalificatie of IT systeem validatie, als GxP / ISO expert op meerdere vlakken brengt Solution Too de juiste papieren en ervaring met zich mee.

Meest recente opdracht: url

 

Bekijk mijn profiel of neem direct contact op.