info@solution-too.nl |06-34134816
Client: Denkavit
Skill: ISO17025 Validatie specialist
Visit Website: www.denkavit.nl

Denkavit is dé specialist in voeders voor jongvee en toonaangevend partner voor veehouder en mengvoederindustrie. Denkavit heeft een hoge mate van expertise in het ontwikkelen en fabriceren van hoogwaardige voeders, vooral voor dieren in de eerste levensfase.

Bij het  Quality Control lab van Denkavit wordt een nieuw LIMS systeem geïmplementeerd. Het lab werkt onder ISO 17025 en het LIMS systeem moet dus ook onder deze regelgeving gevalideerd en gedocumenteerd worden.

Solution Too neemt binnen dit LIMS project de validatie documentatie voor haar rekening en het begeleidt het project team bij het uitvoeren van de validatie.