info@solution-too.nl |06-34134816

Crucell is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontwikkelen, produceren en wereldwijd verkopen van vaccins en antistoffen ter preventie en bestrijding van infectieziekten. Met de huidige portfolio van vaccins richt Crucell zich onder andere op hepatitis A/B, pediatrische en respiratore infectieziekten, en reizigersziekten.

De Pharmaceutical & Analytical Development department wilde graag een visie ontwikkelen op een toekomstig geïntegreerd IT landschap van applicaties. Doel van deze visie ontwikkeling was om een elektronisch werkproces en gecentraliseerde gegevens/informatie opslag en verwerking mogelijk te maken. Deze visie gaat uit van het gebruik van Commercial off the shelf applicaties en onderlinge interfacing.
Als spin off van dit project is tevens gekeken naar gecombineerd gebruik van de applicaties door andere afdelingen binnen Process Development. Hiermee kan een gezamenlijke kennis bank gecreëerd worden die dan de basis vormt voor o.a. efficientie verbetering, verbeterde samenwerking, innovatie en continues improvements.