info@solution-too.nl |06-34134816

Profiel Paul Schrevel

Paul Schrevel is een business analist en project-/programmamanager in de farmaceutische – en biotech industrie met meer dan dertig jaar ervaring in verschillende rollen bij organisaties als Solvay Pharmaceuticals, Abbott Healthcare, ADM Europe, Crucell, Janssen, Sanquin en SynCo Bio Partners. Hij is een onafhankelijk ondernemer, die betrokken is bij zijn werkveld en daarom duurzame waarde naar uw bedrijf wil brengen. Hieronder leest u uitvoerig over Paul.

Specialiteiten:

Business Analyses | Project management van multidisciplinaire (inter)nationale teams in de Life Science Industry (Prince 2 methodiek) | In kaart brengen van software requirements | GAMP 5 (Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems) | Quality by Design / PAT | Kennismanagement | Use case and domain modelling | Toegewijd, innovatief, analytisch en ruimdenkend | Strategisch georiënteerd en oplossingsgericht | Denkend in mogelijkheden

Ervaring (lab ervaring, validatie regimes, kennis van software)

Paul Schrevel heeft een ervaring die, zoals hij zelf stelt, “redelijk uniek” is binnen de farmaceutische industrie. Ervaring bouwt een mens niet op door jaren hetzelfde werk uit te voeren, maar door veranderingen mee te maken, door jezelf aan te passen en mee te groeien. Sinds 1982 bouwt Paul met veel plezier aan zijn ervaring in de verschillende rollen die hij op zich heeft genomen bij organisaties als Solvay Pharmaceuticals, Abbott Healthcare, ADM Europe, Crucell en SynCo Bio Partners.

Ik weet precies hoe de ontwikkel- en productieprocessen werken en wat er speelt binnen een laboratoriumomgeving. Ik ken de belangen van deze bedrijven en spreek hun taal.

 

Na een studie Analytische Chemie startte meer dan dertig jaar geleden zijn carrière als analytisch chemist bij Duphar B.V. Tijdens zijn werk behaalde hij zijn diploma in de Informatica. Studeren en tegelijkertijd een baan uitvoeren is een kenmerk dat gedurende zijn carrière meermaals terugkomt. Door te kijken naar veranderingen in zijn vakgebied (met name naar de groeiende rol van ICT) en hierop studie- en carrièrekeuzes te maken, is het Paul gelukt om die “redelijk unieke” ervaring op te bouwen.

Voordat Paul zich meer met business analyse en management ging bezighouden, was hij analytisch chemisch analist. Hierdoor heeft hij een gedegen inhoudelijke kennis van het werkveld. Het stelt hem ook in staat zich goed te verplaatsen in de uitvoerende kant. Belangrijk, want als het om organisatieanalyse en -verandering gaat, dan is cultuur een belangrijke factor. Na een aantal jaren als analytisch chemisch analist te hebben gewerkt, heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als IT projectmanager en senior IT business analist bij onder meer Solvay Pharmaceuticals en Abbott Healthcare. Gedurende zijn verschillende jobs bekwaamde hij zich onder andere in PRINCE2 projectmanagement, Auditing en LIMS.

Voor de projecten is dat van groot belang, omdat de selectie en introductie van een nieuw (software) systeem onvermijdelijk ook aanpassingen van de werkprocessen met zich meebrengen.

 

Als zelfstandig ondernemer brengt Paul Schrevel een schat aan ervaring en deskundigheid met zich mee. Leergierigheid en ervaring in rollen over een groot deel van het spectrum van de farmaceutische industrie maken dat hij werkprocessen binnen zijn veld snel kan doorgronden en vlot overzicht (helikopterview) op complexe problematiek heeft. En die eigenschap brengt hij graag naar uw organisatie.

[…] als zelfstandig ondernemer [zet ik die kennis] in bij verschillende bedrijven en daarmee verbreed ik ook graag mijn eigen horizon.

 

Waarde toevoegen

Ik richt me niet alleen op die ene steen, maar op het hele huis.

 

ICT staat niet apart. Het is onderdeel van het geheel aan werkprocessen. Software draait op hardware en beide worden door mensen gebruikt die zich weer aan bepaalde regels en voorschriften moeten houden. Kortom, alles is met elkaar verbonden. Voor Paul Schrevel betekent dit dat hij zich binnen projecten focust op ICT, maar wel de koppeling blijft maken naar de totale bedrijfsvoering. Hierbij is creatief denkwerk noodzaak. Alleen zo kan er aan een slimmere bedrijfsvoering gewerkt worden. En een slimmere bedrijfsvoering is pas echt slim als deze duurzaam is. ICT die zich op een bedrijfslaag richt is dat niet, een die door alle lagen ingrijpt wel. Zo voorkomt u als opdrachtgever verspilling van kostbare tijd en dus middelen.

Onafhankelijk

Paul Schrevel schrijft zelf dat zijn “intrinsieke motivatie bij opdrachten is dat hij kwaliteit wil leveren”. Hij is in de perfecte positie om dit te doen. Doordat hij de farmaceutische en hieraan gerelateerde industrie zowel op strategisch, management en uitvoerend niveau kent, kan hij zich goed verplaatsen in uw organisatie. Zijn positie als zelfstandige zorgt er echter voor dat hij zich buiten de cultuur, politiek en machtsverhoudingen van een organisatie kan bewegen. Dit zorgt voor een gezonde mix van zowel verbondenheid als afstand, die mogelijk maakt dat hij een organisatie met een helikopterview bekijkt en daarmee waardevolle adviezen kan geven over optimalisatie van de werkprocessen.

Zijn onafhankelijkheid blijkt, naast zijn zelfstandig ondernemerschap, uit zijn woonplaats: de nog zeilende klipperaak van meer dan een eeuw oud,  dat tevens zijn grootste hobby vormt.

Verder ben ik creatief in het vinden van oplossingen, diplomatiek en kan ik goed samenwerken met allerlei mensen. Dit neemt niet weg dat ik weet wat ik wil en dat ik ook zorg dat de opdracht goed, op tijd, en in prettige samenwerking gereed komt.